Green Cargo om finansiella planeringsverktyget Cumulus BI: ”Har kapat våra ledtider”

Många företag tampas med tidsödande administrativa processer kring allt från uppföljning och rapportering till budget och prognos. Ett av dessa var logistikföretaget Green Cargo som insåg att arbete i Excel och manuell handpåläggning bromsade verksamheten. I sin jakt på en effektiv tjänst för att skapa budget och prognos samt förbättrad finansiell uppföljning stack Binovis lösning Cumulus BI ut bland alternativen.

– CBI har kapat våra ledtider men framför allt har kvaliteten på vårt data förbättrats nedifrån och upp, säger Malin Blom, Business Controller på Green Cargo.

Finansiell planering och uppföljning är en tidstjuv för många svenska företag som sitter fast i gamla processer med Excel som främsta verktyg. För att kunna hjälpa företag att spara tid men också kunna utveckla sina verksamheter skapade Binovi Cumulus BI – en tjänst som inte kräver installation eller egen hårdvara och som samlar all funktionalitet på ett ställe. För Green Cargo har lösningen inneburit ett effektivare arbetssätt och en helt ny typ av visualisering.

– CBI har gjort rapporteringen mycket enklare och vi kan nu få ut siffror snabbt och titta på dem ur olika perspektiv. Budget- och prognosdelen har varit det absolut största lyftet. Tidigare satt våra kostnadsägare själva i Excel medan de nu kan lägga in sina egna siffror direkt i plattformen och man kan se alla siffror samtidigt. Förut ägde man siffror man inte kunde följa upp så det är en stor förbättring, berättar Malin Blom på Green Cargo.

Överskådliga vyer
Idag använder lite fler än 100 personer på Green Cargo CBI och tack vare den rollbaserade funktionaliteten kan projektledare, IT-personal och olika chefer lägga upp prognoser och följa upp nyckeltal på ett enkelt sätt då ägarna till dessa är tydliga. Att kunna ha överskådliga vyer och snabbt göra ändringar i systemet ser Malin Blom som stora fördelar.

– Det är väldigt enkelt att göra förändringar i exempelvis vyerna, hur man tittar på siffrorna och vad man vill kunna, och inte kunna se. Vyerna ger också en helt annan inblick. Vi arbetar med en treårsbudget och tidigare kunde vi bara se år ett medan vi nu kan se alla tre och följa förändringen genom åren, förklarar hon och fortsätter: Vi kan också dela upp kostnad per leverantör för olika IT-projekt och se kostnader över tid, vilket gör att man enklare kan se sina löpande kostnader och göra korrekta prognoser.

”Bättre kvalitet”
Ett av tjänstens största mervärden är hur den hjälper till att förbättra kvaliteten på data menar Malin Blom. Det bidrar till ett mer detaljerat arbetssätt.

– När kvaliteten på data förbättras kan man lägga fokus på detaljerna. Använder man Excel exempelvis blir det mer en “big picture” medan allt nu är på konto- och kostnadsnivå med ägare kopplat till allt. Det går också mycket snabbare när allt simultankonsolideras och åker in översiktsvyn direkt, avslutar hon.

Vad våra kunder säger

Cumulus BI har hjälp oss att skapa en ökad flexibilitet. Det har underlättat hantering av valuta och underlättat hantering av att respektive enhet tidigt i processen får en helhetskänsla för budgeten.

Joakim Alfredsson

CFO, Formpipe

Vi fick mycket support så det var smidigt. De har hjälpt till att anpassa tjänsten efter våra behov och krav. Och de är väldigt hjälpsamma och hjälper till med kort varsel. Det kan till och med vara en helt ny utveckling som de löser på samma dag

Anders Rees

Ekonomichef, Urbaser

Cumulus BI är smidigare än att skicka massa Excelfiler fram och tillbaka och hålla koll på vem som gjort vilken ändring. Nu är det lätt för mig att kolla vad som ändrats.

Jonas Rodling

Director Business Controller, Plantagen