Customer Stories Azelio

Azelio om hur Cumulus BI bidragit till bättre styrning.

Energiföretaget Azelio använde likt många andra företag långa Excel dokument i sitt budget-och prognosarbete. Företagets storlek gjorde att lösningen i Excel upplevdes som komplex samt att den skapade en dålig överblick över verksamheten. Som lösning på problemet valde Azelio Binovis tjänst Cumulus BI för att enklare skapa och följa upp sin budget och prognos.

– Tidigare jobbade vi bara med Excel-filer som vi fick skicka fram och tillbaka. Med antalet avdelningar och projekt så blir det väldigt komplext att hålla det här uppdaterat och kunna få en aktuell status. Vi har minskat arbetsbelastningen och fått en större förståelse för vår organisation för att kunna följa upp, se och skapa prognoser. Det har varit en fördel att kunna arbeta så här, förklarar Henrik Ekström, Financial controller på Azelio.

Binovi har utvecklat tjänsten Cumulus BI som hjälper företag med budget, prognos och uppföljning. Med Cumulus BI kan du enkelt följa upp data och få en övergripande bild tidigt i processen. Henrik Ekström menar att tjänsten har underlättat för företagets anställda som nu enklare kan följa upp prognos och budget samt analysera utfall.

– För oss på finans har vi kunnat få en mycket bättre överblick av prognosen och vad som kommer att ske framöver. Både på kontonivå och också på en total övergripande nivå och vi har kunnat prognostisera vår profit and loss på ett mycket bättre sätt. Samt att det är en molnbaserad tjänst som gör att allt alltid är tillgängligt för alla och vi behöver inte spendera väldigt mycket tid på att skicka dokument och uppdatera, säger Henrik Ekström.

Kvalitetssäker process
Förutom budget och prognosarbete använder Azelio Cumulus BI för uppföljning av linje och projekt. Henrik Ekström berättar om hur tjänsten bidragit till en bättre styrning internt samt hur den är ett kostnadseffektivt alternativ i jämförelse med andra verktyg på marknaden.

– Jag upplever att det har effektiviserat vårt arbete på finans oerhört samt att användarna får en betydligt bättre koll på utfall och prognos gentemot budget. Också att vi har en betydligt bättre kvalitetssäker process i form av att vi inte har 500 Excel filer där det kan uppstå diverse strul. Det är enklare att veta sin status idag, säger Henrik Ekström.

Supporten från Binovi
Azelio har varit använde av Cumulus BI i drygt två år. Henrik Ekström menar att tjänsten är mycket uppskattad av företagets anställda som enkelt tagit till sig verktyget. Uppkommer det frågor är Binovi alltid tillgängliga för support.

– Vi är mycket nöjda med supporten, möjlighet att få kontakt med Binovi för akut hjälp. Vi är nöjda med att vi har kunnat utveckla vår lösning i Cumulus BI. Vi har ställt mycket krav och önskemål och har mötts positivt av Binovis personal, avslutar Henrik Ekström.

Vad våra kunder säger

Cumulus BI har hjälp oss att skapa en ökad flexibilitet. Det har underlättat hantering av valuta och underlättat hantering av att respektive enhet tidigt i processen får en helhetskänsla för budgeten.

Joakim Alfredsson

CFO, Formpipe

Vi fick mycket support så det var smidigt. De har hjälpt till att anpassa tjänsten efter våra behov och krav. Och de är väldigt hjälpsamma och hjälper till med kort varsel. Det kan till och med vara en helt ny utveckling som de löser på samma dag

Anders Rees

Ekonomichef, Urbaser

Cumulus BI är smidigare än att skicka massa Excelfiler fram och tillbaka och hålla koll på vem som gjort vilken ändring. Nu är det lätt för mig att kolla vad som ändrats.

Jonas Rodling

Director Business Controller, Plantagen