Plantagen om hur Cumulus BI hjälpt till med budget, prognos och uppföljning

Plantagen grundades 1986 i Norge och har sedan dess växt till en kedja med mer än 120 butiker spridda över Finland, Norge och Sverige. Som en stor koncern krävs ordning och struktur för att få koll på siffror samt för att skapa förutsättningar till snabba analyser. För att underlätta arbetet valde Plantagen Binovis tjänst Cumulus BI som verktyg för budget, prognos och finansiell uppföljning.

– Cumulus BI har skapat möjligheter för en smidig och transparent process för budget och prognos, säger Jonas Rodling, Director Business Control på Plantagen.

Cumulus BI
Med många års erfarenhet inom finansiell uppföljning och planering, har Binovi utvecklat tjänsten Cumulus BI som hjälper företag med budget, prognos och uppföljning. Tjänsten är flexibel och enkel att anpassa för de specifika behov som finns inom olika branscher. Cumulus BI är dessutom webbaserad vilket möjliggör för ett snabbt och enkelt införande utan stora implementationsprojekt.

– Cumulus BI är smidigare än att skicka massa Excelfiler fram och tillbaka och hålla koll på vem som gjort vilken ändring. Nu är det lätt för mig att kolla vad som ändrats och vem som ändrat vad i formulären. Det finns inte massa olika Excelfiler med olika versioner, där jag inte vem som ändrat vad, säger Jonas Rodling.

Nya användningsområden
Trots tjänstens mångsidiga funktionaliteter menar Jonas Rodling att han däremot ser nya områden som tjänsten skulle kunna användas till i framtiden. Detta i takt med dem ökade regleringarna kring hållbarhetsredovisning.

– Jag tror att mer kring hållbarhet kommer att flyttas till finansfunktionerna och då tror jag att man kan använda Cumulus BI till det. I verktyget kan man designa upp lite formulär och sammanställningar, för att på ett lätt sätt rapportera in saker. Istället för att maila Excelfiler kan man skicka en rapport till dem som ska rapportera in saker så gör de det. Företag måste hitta ett system för att konsolidera sin hållbarhetsinformation. Det är ohållbart att sitta med Excelfiler och det kommer bli för uppstyrt. CBI är en flexibel databas som skulle kunna ta sig ann dessa funktioner, förklarar Jonas Rodling.

Hög servicenivå
Plantagen jobbar frekvent med Cumulus BI och skapar prognoser varje månad i tjänsten. Jonas Rodling menar att han oftast har ett par dagar på sig att skapa prognoserna och därav är en hög servicenivå önskvärd.

– Det vi gillar med Binovi är att de är väldigt nära och personligt där de bryr sig om kunden och att det ska fungera. Vi får hjälp med vad som gått fel och hur löser vi det. Det fungerar mycket bra, avslutar Jonas Rodling.

Vad våra kunder säger

Cumulus BI har hjälp oss att skapa en ökad flexibilitet. Det har underlättat hantering av valuta och underlättat hantering av att respektive enhet tidigt i processen får en helhetskänsla för budgeten.

Joakim Alfredsson

CFO, Formpipe

Vi fick mycket support så det var smidigt. De har hjälpt till att anpassa tjänsten efter våra behov och krav. Och de är väldigt hjälpsamma och hjälper till med kort varsel. Det kan till och med vara en helt ny utveckling som de löser på samma dag

Anders Rees

Ekonomichef, Urbaser

Cumulus BI är lättarbetad, det är lätt att ändra och man kan sätta upp strukturen själv. Vill vi lägga till kontonamn så gör vi det enkelt själva, så att jag skulle definitivt rekommendera tjänsten till andra företag

Maria Gustafsson

Business Controller, B3