Formpipe: ”Cumulus BI har hjälp oss att skapa en ökad flexibilitet.”

Techbolaget Formpipe använde likt många andra företag Excel som verktyg för finansiell planering och uppföljning. Företaget upplevde att det fanns tydliga utmaningar gällande insamlandet och hantering av filer inom verksamheten. Som åtgärd valde Formpipe Cumulus BI för att underlätta och effektivisera arbetet samt få en total bild löpande under processen.

– Vi har fått en bättre struktur på vår process än vi hade tidigare, säger Joakim Alfredson, CFO på Formpipe.

Binovi har utvecklat tjänsten Cumulus BI som hjälper företag med budget, prognos, rapportering och uppföljning. Tjänsten är helt webbaserad och fungerar som en helhetslösning som enkelt går att skräddarsy efter olika verksamhetsbehov. För Formpipe blev Binovi och Cumulus BI en självklar lösning som skapat stora möjligheter för företaget.

– Cumulus BI har hjälp oss att skapa en ökad flexibilitet. Det har underlättat hantering av valuta och underlättat hantering av att respektive enhet tidigt i processen får en helhetskänsla för budgeten. Förut var vi tvungna att samla in allting, sätta ihop det och sedan fördela ut det till respektive affärsområde. Nu kan de tidigare se sin bild. Det sparar tid och arbete, framför allt för oss centralt, berättar Joakim Alfredson på Formpipe.

Ökar ansvar inom verksamheten
Formpipe använder främst Cumulus BI som ett budget- och prognosverktyg. Idag har företaget 20 medarbetare som använder sig av tjänsten. Varje chef har tillgång till Cumulus BI och gör budget för sitt eget ansvarsområde.

– Cumulus BI har tryckt ner ansvaret så att varje chef känner mer ansvar för sin del, berättar Joakim Alfredson på Formpipe.

Mångsidig funktionalitet
Formpipe har idag en utspridd verksamhet i Europa och USA. Joakim Alfredson menar att Cumulus BI hjälper till att hålla ordning på verksamheten, detta med hjälp av tjänstens mångsidiga funktionaliteter.

– Med Cumulus BI kan vi på ett noggrant sätt räkna på personalen, det är vår största kostnad. Man kan nu tydligt se när en ny anställd börjar eller om någon slutar. Man håller det aktuellt och levande. Cumulus BI hjälper oss även att se väldigt granulärt kring våra intäkter på våra olika produkter. Man kan hela tiden gå tillbaka och titta hur man tänkt och när saker och ting börjar ge effekt.

”Superstöd för oss i framtiden”
Formpipe har varit användare av Cumulus BI i drygt två år och planerar att jobba mer löpande med tjänsten inom snar framtid.

– Binovi utvecklar kontinuerligt tjänsten och det kommer nya features löpande så vi ser att det är ett superstöd för oss i framtiden, avslutar Joakim Alfredson.