Customer Stories Opus

Cumulus BI halverade kostnaden för Opus Bilprovning

Det finns idag ett antal tjänster på marknaden för rapportering, uppföljning och planering. För Opus Bilprovning var Binovis tjänst Cumulus BI en prisvärd lösning utan kompromisser kring funktionalitet. Genom att byta sitt befintliga system till CBI kunde Opus Bilprovning halvera sin kostnad med bibehållen funktionalitet, berättar Lena Rosén, controller på Opus Bilprovning.

– Vi var nöjda med vårt tidigare system, från en stor amerikansk leverantör, men prismodellen var krånglig och vi kunde inte använda systemet fullt ut som vi ville, kostnaden skulle då ha blivit orimlig. Under 2020 började vi se över alternativa lösningar och valet var enkelt när Binovi kunde erbjuda en tjänst med samma funktionalitet till ett betydligt lägre pris.

Mer kraftfull analys av data
Opus Bilprovning har idag använt Cumulus BI i ett år och är mycket nöjda både med Binovi som leverantör och med lösningen. Av bolagets cirka 500 anställda är det omkring 100 medarbetare som använder CBI, dels stationschefer och regionchefer inom produktionsenheten, dels personal inom staben som innefattar bland annat ekonomi, IT och HR.

– Användarna är nöjda och många tycker att Cumulus BI fungerar bättre än vårt tidigare system i vissa avseenden, till exempel har CBI en kraftfull funktion för att analysera data som underlättar vid rapportering och budgetarbete, säger Lena Rosén.

Snabbt och enkelt införande
Införandet av CBI gick snabbt och smidigt.

– En fördel var att vi hade en befintlig lösning som skulle flyttas till Cumulus BI, det gjorde att vi visste vad vi ville ha, berättar Lena Rosén. Integrationer som fanns mellan affärssystem och tidigare lösning kunde enkelt pekas om för att ladda CBI med data och Binovi byggde därefter upp moduler för rapportering, analys och budget.

Efter införandet har Lena Rosén och hennes kolleger utökat och förfinat lösningen med support av Binovi.

– Jag kan göra enklare justeringar på egen hand, men vid större ändringar brukar jag be Binovi om hjälp. Men det beror ju mer på mig än på systemet, jag är ensam controller i bolaget och jag har ganska mycket att göra, då är det bekvämt att Binovis support finns där för att med kort varsel hjälpa oss vid behov. När vi väl behöver hjälp är de snabba och service-minded, avslutar Lena Rosén.

Vad våra kunder säger

Cumulus BI har hjälp oss att skapa en ökad flexibilitet. Det har underlättat hantering av valuta och underlättat hantering av att respektive enhet tidigt i processen får en helhetskänsla för budgeten.

Joakim Alfredsson

CFO, Formpipe

Vi fick mycket support så det var smidigt. De har hjälpt till att anpassa tjänsten efter våra behov och krav. Och de är väldigt hjälpsamma och hjälper till med kort varsel. Det kan till och med vara en helt ny utveckling som de löser på samma dag

Anders Rees

Ekonomichef, Urbaser

Cumulus BI är lättarbetad, det är lätt att ändra och man kan sätta upp strukturen själv. Vill vi lägga till kontonamn så gör vi det enkelt själva, så att jag skulle definitivt rekommendera tjänsten till andra företag

Maria Gustafsson

Business Controller, B3