Vi välkomnar Azelio som valt Cumulus BI som verktyg för uppföljning, budget och prognos.

Om Azelio
Azelio är ett svenskt företag som arbetar med lösningar för lagring av förnybar energi. Azelio har huvudkontor i Göteborg och jobbar med hela världen som marknad. Läs mer på azelio.com