Green Cargo väljer Cumulus BI

Green Cargo väljer Cumulus BI

Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik väljer Cumulus BI som plattform för budget, prognos och månadsrapportering. Om Green Cargo Green Cargo kör cirka 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed cirka 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. Med 1...
Välkommen ATA

Välkommen ATA

ATA Hill & Smith AB väljer Cumulus BI som lösning för budget, prognos och resultatuppföljning. Om ATA ATA har nära 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning. Vare sig det handlar om ett vägmärke, trafikanordningsplaner, fordonsutrustning eller...