Välkommen Formpipe

Välkommen Formpipe

Vi tackar och välkomnar Formpipe för att ha valt att använda CBI för budget, prognos samt månadsrapportering. Om Formpipe Formpipe kombinerar en lokal närvaro med global räckvidd, med över 500 kunder inom offentlig sektor i Sverige och Danmark och över 5000 kunder...