Vi tackar och välkomnar Formpipe för att ha valt att använda CBI för budget, prognos samt månadsrapportering.

Om Formpipe
Formpipe kombinerar en lokal närvaro med global räckvidd, med över 500 kunder inom offentlig sektor i Sverige och Danmark och över 5000 kunder inom den privata sektorn världen över. De har hjälpt att digitalisera branscher och kan informationshantering i alla dess steg. Läs mer på www.formpipe.com.