Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik väljer Cumulus BI som plattform för budget, prognos och månadsrapportering.

Om Green Cargo
Green Cargo kör cirka 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed cirka 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. Med 1 900 anställda, 360 lok och 5 000 vagnar erbjuder de miljömärkta dörr-till-dörr-transporter till 270 platser i Sverige och Norge och med partners når de tusentals orter i Europa.