Master Data
Vi har infört möjlighet att underhålla master data genom import av Excel eller text-filer.

Dashboards och rapporter
Vi har även ett flertal förbättringar kring dashboards och rapporter.

  • Ny funktion som vi kallar för beräknade parametrar. Denna funktion gör att det blir mycket enklare att bygga rapporter som filtrerar på till exempel ”10 största projekten vi driver just nu”, eller ”Alla kunder som omsätter mer än X kronor”.
  • Möjlighet att formatera belopp i ”miljoner kronor”.
  • Stöd för att växla mellan korta och långa rubriker (till exempel Januari 2018 -> Jan).

För CBI-administratören
För er som ibland lägger till eller ändrar  beräkningar och datavärden har vi infört så att förändringar automatiskt publiceras (tidigare behövdes en explicit publicering). Färre klick = trevligare arbete.

Stöd för nya MDX-funktioner i CBI
Beräkningar i CBI baseras på formelspråket MDX. Vi har lagt till stöd för ett flertal nya funktioner vilket gör att vi nu stödjer ännu fler typer av nyckeltal, beräkningar och affärsregler.

Och det självklara. Utöver ovanstående har vi även vässat på såväl prestanda som stabilitet i lösningen.