Vi är glada att en viktig aktör i samhället valt att använda CBI som lösning för verksamhetsuppföljning.

Om Urbaser AB
Urbaser AB har sitt moderbolag i Spanien och koncernen är den tredje största leverantören av miljötjänster i Europa. De har även jämförbara verksamheter i Asien, Nordafrika och Sydamerika. I Sverige är de en av de ledande privata aktörerna inom insamling- och transport av källsorterat hushållsavfall från kommuner och kommunala bolag.