Efter summering av det gångna året konstaterar vi med glädje att antalet användare av Cumulus BI växer med 54% jämfört med 2020.